BSE MAHONI BSE MAHONI
Informasi Lengkap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Gunakanlah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini untuk mengecek kosakata baku!
Buku Pelajaran Elektronik Online
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas

Rabu, 01 Mei 2013

Tích cực Internet Indonesia - Khối Nội dung khiêu dâm, cờ bạc, lừa đảo, SARA, hoặc PROXY

TÍCH CỰC
Các trang web bị cấm không thể được truy cập thông qua mạng lưới này vì nó chỉ chứa một trong các yếu tố của nội dung khiêu dâm, cờ bạc, lừa đảo, phân biệt chủng tộc hoặc PROXY.
Nếu bạn cảm thấy rằng trang web này không được bao gồm trong các danh mục trên, xin vui lòng liên hệ với aduankonten [at] depkominfo [dot] đi [dot] id.


 

BẢO VỆ
Một giải pháp để hỗ trợ các chương trình của chính phủ cũng như để giải quyết vấn đề là để bật kiểm soát của cha mẹ / nội dung đã được cài đặt như một phần của hệ điều hành và trình duyệt bạn đang có.Cari informasi lainnya di bawah ini

0 Komentar:

Posting Komentar

Harap beri komentar yang positif. Oke boss.....

Informasi Lain

Informasi Lain

Informasi yang Anda Cari

Cari Informasi Lain di Blog Basando:
 

google facebook twitter android apple microsoft download

google facebook twitter android apple microsoft download


Basando Plus Aneka Info

Terima Kasih atas kunjungan Anda.


DMCA.com


Cek Peringkat Alexa di sini atau di sini!
Cek Harga Blog di sini atau di sini!
Check your websites worth here or here!

Free xml sitemap generator

Copyright 2009 - 2017 | BASANDO
Simple Bluewater Special Edition Template
created and designed by WHITE and REDesign of Abank Juki

google facebook twitter android apple microsoft download google facebook twitter android apple microsoft download google facebook twitter android apple microsoft download