Informasi Unggulan

Search Engine (Mesin Pencari) Paling Populer di Dunia

tagar: google, bing, search, engine, mesin, pencari, populer, tools, internet, viral =================================== Berikut in...

Grafik dan Tabel

Grafik adalah merupakan visualisasi table. Table yang berupa angka angka dapat disajikan/ ditampilkan ke dalam bentuk gambar.

Jenis grafik ada beberapa macam, di antaranya adalah
1. Grafik batang (histogram) dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek.
2. Grafik garis dipakai untuk menggambarkan perkembangan / perubahan dari waktu ke waktu.
3. Peta dan Denah
Peta adalah penyajian visual tentang suatu wilayah dalam bentuk gambar
Denah adalah penyajian visual suatu tempat / ruangan dalam bentuk gambar.

Sumber tulisan:
http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2050667-pengertian-grafik/Tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah (besar) data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yg tersusun secara bersistem, urut ke bawah dl lajur dan deret tertentu dng garis pembatas sehingga dapat dng mudah disimak;


-- alfabetis tabel yg susunannya menurut abjad; indeks;
-- kode tabel untuk membuat kode (sandi) atau mencari arti kode;
-- naskah tabel yg biasanya berdasarkan rujukan;
-- periodik Kim susunan unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atomnya, unsur seperiode diletakkan dl garis mendatar dan unsur-unsur segolongan diletakkan dl kolom tegak;
-- referensi tabel yg berfungsi sbg sumber segala keterangan yg terperinci dan digunakan untuk penunjukan;

me·na·bel·kan v menyusun (data) dl bentuk tabel; menempatkan ke dl tabel
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

Puisi Lama - Gurindam

GURINDAM
Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari Tamil (India)

CIRI-CIRI GURINDAM:
a. Sajak akhir berirama a – a ; b – b; c – c dst.
b. Berasal dari Tamil (India)
c. Isinya merupakan nasihat yang cukup jelas yakni menjelaskan atau menampilkan suatui sebab akibat.

Contoh :
Kurang pikir kurang siasat (a)
Tentu dirimu akan tersesat (a)

Barang siapa tinggalkan sembahyang ( b )
Bagai rumah tiada bertiang ( b )

Jika suami tiada berhati lurus ( c )
Istri pun kelak menjadi kurus ( c )

Gurindam 12 merupakan puisi, hasil karya Raja Ali Haji seorang sastrawan dan Pahlawan Nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau.

Gurindam I
Ini gurindam pasal yang pertama

Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. 

Barang siapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang ma'rifat. 

Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari.

Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang terpedaya.

Barang siapa mengenal akhirat,
tahulah ia dunia melarat.


Gurindam II
Ini gurindam pasal yang kedua

Barang siapa mengenal yang tersebut,
tahulah ia makna takut.

Barang siapa meninggalkan sembahyang,
seperti rumah tiada bertiang.

Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua temasya.

Barang siapa meninggalkan zakat,
tiadalah hartanya beroleh berkat.

Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.


Gurindam III
Ini gurindam pasal yang ketiga

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.

Apabila terpelihara kuping,
khabar yang jahat tiadalah damping.


Apabila terpelihara lidah,
nescaya dapat daripadanya faedah.


Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
daripada segala berat dan ringan.


Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi'il yang tiada senonoh.


Anggota tengah hendaklah ingat,
di situlah banyak orang yang hilang semangat.


Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjalan yang membawa rugi.Gurindam IV
Ini gurindam pasal yang keempat

Hati kerajaan di dalam tubuh,
jikalau zalim segala anggota pun roboh.

Apabila dengki sudah bertanah,
datanglah daripadanya beberapa anak panah.


Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang yang tergelincir.


Pekerjaan marah jangan dibela,
nanti hilang akal di kepala.


Jika sedikitpun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.


Tanda orang yang amat celaka,
aib dirinya tiada ia sangka.


Bakhil jangan diberi singgah,
itupun perampok yang amat gagah.


Barang siapa yang sudah besar,
janganlah kelakuannya membuat kasar.


Barang siapa perkataan kotor,
mulutnya itu umpama ketur.


Di mana tahu salah diri,
jika tidak orang lain yang berperi.


Gurindam V
Ini gurindam pasal yang kelima

Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
sangat memeliharakan yang sia-sia.


Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.


Jika hendak mengenal orang yang berilmu,
bertanya dan belajar tiadalah jemu.


Jika hendak mengenal orang yang berakal,
di dalam dunia mengambil bekal.


Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.


Gurindam VI
Ini gurindam pasal yang keenam

Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.

Cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan tiap seteru.


Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh menyerahkan diri.


Cahari olehmu akan kawan,
pilih segala orang yang setiawan.


Cahari olehmu akan abdi,
yang ada baik sedikit budi,


Gurindam VII
Ini Gurindam pasal yang ketujuh

Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuk dusta.

Apabila banyak berlebih-lebihan suka,
itulah tanda hampir duka.


Apabila kita kurang siasat,
itulah tanda pekerjaan hendak sesat.


Apabila anak tidak dilatih,
jika besar bapanya letih.


Apabila banyak mencela orang,
itulah tanda dirinya kurang.


Apabila orang yang banyak tidur,
sia-sia sahajalah umur.


Apabila mendengar akan khabar,
menerimanya itu hendaklah sabar.


Apabila menengar akan aduan,
membicarakannya itu hendaklah cemburuan.


Apabila perkataan yang lemah-lembut,
lekaslah segala orang mengikut.


Apabila perkataan yang amat kasar,
lekaslah orang sekalian gusar.


Apabila pekerjaan yang amat benar,
tidak boleh orang berbuat onar.


Gurindam VIII
Ini gurindam pasal yang kedelapan

Barang siapa khianat akan dirinya,
apalagi kepada lainnya.

Kepada dirinya ia aniaya,
orang itu jangan engkau percaya.


Lidah yang suka membenarkan dirinya,
daripada yang lain dapat kesalahannya.


Daripada memuji diri hendaklah sabar,
biar pada orang datangnya khabar.


Orang yang suka menampakkan jasa,
setengah daripada syirik mengaku kuasa.


Kejahatan diri sembunyikan,
kebaikan diri diamkan.


Keaiban orang jangan dibuka,
keaiban diri hendaklah sangka.


Gurindam IX
Ini gurindam pasal yang kesembilan

Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan,
bukannya manusia yaituiah syaitan.

Kejahatan seorang perempuan tua,
itulah iblis punya penggawa.


Kepada segaia hamba-hamba raja,
di situlah syaitan tempatnya manja.


Kebanyakan orang yang muda-muda,
di situlah syaitan tempat berkuda.


Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,
di situlah syaitan punya jamuan.


Adapun orang tua yang hemat,
syaitan tak suka membuat sahabat.


Jika orang muda kuat berguru,
dengan syaitan jadi berseteru.


Gurindam X
Ini gurindam pasal yang kesepuluh

Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka.

Dengan ibu hendaklah hormat,
supaya badan dapat selamat.


Dengan anak janganlah lalai,
supaya boleh naik ke tengah balai.


Dengan isteri dan gundik janganlah alpa,
supaya kemaluan jangan menerpa.


Dengan kawan hendaklah adil ,

supaya tangannya jadi kafill.


Gurindam XI
Ini gurindam pasal yang kesebelas

Hendaklah berjasa,
kepada yang sebangsa.

Hendaklah jadi kepala,
buang perangai yang cela.


Hendaklah memegang amanat,
buanglah khianat.


Hendak marah,
dahulukan hajat.


Hendak dimulai,
jangan melalui.


Hendak ramai,
murahkan perangai.
  
Gurindam XII
Ini gurindam pasal yang kedua belas

Raja muafakat dengan menteri,
seperti kebun berpagarkan duri.

Betul hati kepada raja,
tanda jadi sebarang kerja.


Hukum adil atas rakyat,
tanda raja beroleh inayat.


Kasihkan orang yang berilmu,
tanda rahmat atas dirimu.


Hormat akan orang yang pandai,
tanda mengenal kasa dan cindai.


Ingatkan dirinya mati,
itulah asal berbuat bakti.


Akhirat itu terlalu nyata,
kepada hati yang tidak buta.
B. MACAM-MACAM PUISI LAMA

1. MANTRA
Mantra adalah merupakan puisi tua, keberadaannya dalam masyarakat Melayu pada mulanya bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan.
Contoh:


Assalammu’alaikum putri satulung besar
Yang beralun berilir simayang
Mari kecil, kemari
Aku menyanggul rambutmu
Aku membawa sadap gading
Akan membasuh mukamu

2.GURINDAM
Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari Tamil (India)
CIRI-CIRI GURINDAM:
a. Sajak akhir berirama a – a ; b – b; c – c dst.
b. Berasal dari Tamil (India)
c. Isinya merupakan nasihat yang cukup jelas yakni menjelaskan atau menampilkan suatui sebab akibat.
Contoh :

Kurang pikir kurang siasat (a)
Tentu dirimu akan tersesat (a)

Barang siapa tinggalkan sembahyang ( b )
Bagai rumah tiada bertiang ( b )

Jika suami tiada berhati lurus ( c )
Istri pun kelak menjadi kurus ( c )
  
3. SYAIR
Syair adalah puisi lama yang berasal dari Arab.
CIRI - CIRI SYAIR :
a. Setiap bait terdiri dari 4 baris
b. Setiap baris terdiri dari 8 – 12 suku kata
c. Bersajak a – a – a – a
d. Isi semua tidak ada sampiran
e. Berasal dari Arab
Contoh :

Pada zaman dahulu kala (a)
Tersebutlah sebuah cerita (a)
Sebuah negeri yang aman sentosa (a)
Dipimpin sang raja nan bijaksana (a)

Negeri bernama Pasir Luhur (a)
Tanahnya luas lagi subur (a)
Rakyat teratur hidupnya makmur (a)
Rukun raharja tiada terukur (a)

Raja bernama Darmalaksana (a)
Tampan rupawan elok parasnya (a)
Adil dan jujur penuh wibawa (a)
Gagah perkasa tiada tandingnya (a)

4.PANTUN
Pantun adalah puisi Melayu asli yang cukup mengakar dan membudaya dalam masyarakat.
CIRI – CIRI PANTUN :
1. Setiap bait terdiri 4 baris
2. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran
3. Baris 3 dan 4 merupakan isi
4. Bersajak a – b – a – b
5. Setiap baris terdiri dari 8 – 12 suku kata
6. Berasal dari Melayu (Indonesia)
Contoh :

Ada pepaya ada mentimun (a)
Ada mangga ada salak (b)
Daripada duduk melamun (a)
Mari kita membaca sajak (b)

MACAM-MACAM PANTUN
A. DILIHAT DARI BENTUKNYA

1. PANTUN BIASA
Pantun biasa sering juga disebut pantun saja.
Contoh :

Kalau ada jarum patah
Jangan dimasukkan ke dalam peti
Kalau ada kataku yang salah
Jangan dimasukan ke dalam hati

2. SELOKA (PANTUN BERKAIT)
Seloka adalah pantun berkait yang tidak cukup dengan satu bait saja sebab pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait.
CIRI-CIRI SELOKA:
a. Baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai baris pertama dan ketiga bait kedua.
b. Baris kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai baris pertama dan ketiga bait ketiga
c. Dan seterusnya
Contoh :

Lurus jalan ke Payakumbuh,
Kayu jati bertimbal jalan
Di mana hati tak kan rusuh,
Ibu mati bapak berjalan

Kayu jati bertimbal jalan,
Turun angin patahlah dahan
Ibu mati bapak berjalan,
Ke mana untung diserahkan

3. TALIBUN
Talibun adalah pantun jumlah barisnya lebih dari empat baris, tetapi harus genap misalnya 6, 8, 10 dan seterusnya.
Jika satu bait berisi enam baris, susunannya tiga sampiran dan tiga isi.
Jika satiu bait berisi delapan baris, susunannya empat sampiran dan empat isi.
Jadi :
Apabila enam baris sajaknya a – b – c – a – b – c.
Bila terdiri dari delapan baris, sajaknya a – b – c – d – a – b – c – d
Contoh :

Kalau anak pergi ke pekan
Yu beli belanak pun beli
Ikan panjang beli dahulu
Kalau anak pergi berjalan
Ibu cari sanak pun cari
Induk semang cari dahulu

4. PANTUN KILAT ( KARMINA )
CIRI-CIRINYA :
a. Setiap bait terdiri dari 2 baris
b. Baris pertama merupakan sampiran
c. Baris kedua merupakan isi
d. Bersajak a – a
e. Setiap baris terdiri dari 8 – 12 suku kata
Contoh :

Dahulu parang, sekarang besi (a)
Dahulu sayang sekarang benci (a)

B. DILIHAT DARI ISINYA

1. PANTUN ANAK-ANAK
Contoh :

Elok rupanya si kumbang jati
Dibawa itik pulang petang
Tidak terkata besar hati
Melihat ibu sudah datang

2. PANTUN ORANG MUDA
Contoh :

Tanam melati di rama-rama
Ubur-ubur sampingan dua
Sehidup semati kita bersama
Satu kubur kelak berdua

3. PANTUN ORANG TUA
Contoh :

Asam kandis asam gelugur
Kedua asam riang-riang
Menangis mayat di pintu kubur
Teringat badan tidak sembahyang

4. PANTUN JENAKA
Contoh :

Elok rupanya pohon belimbing
Tumbuh dekat pohon mangga
Elok rupanya berbini sumbing
Biar marah tertawa juga

5. PANTUN TEKA-TEKI
Contoh :

Kalau puan, puan cemara
Ambil gelas di dalam peti
Kalau tuan bijak laksana
Binatang apa tanduk di kaki


Puisi Lama

pantun jenaka
nonton tv filmnya aci
sambil nonton makan kuaci
kalau kakak sudah benci
tutup pintu lalu kunci

pantun nasihat
beli sekayu kainkasa
cukup diukur dengan lerengnya
bangsa melayu menjaga bahasa
lengkap dengan sopan adapnya

pantun teka-teki
ada sebiji roda pedati
bentuknya bulat daripada besi
bila bermain diikat sekuat hati
dilempar hidup dipegang mati?

pantun remaja
apa guna pasang pelita
jika dengan sumbunya
apa guna bermain mata
kalau tidak dengan sungguhnya

gurindam
barang siapa mengenal Allah
suruh dan tegahnya tiada ia mengalah

barang siapa mengenal diri
maka telah mengenal Tuhan yang bahri

barang siapa mengenal dunia
tahulah ia barang yang terpedaya

karmina
sudah gaharu cendana pula
sudah tahu masih bertanya pulaPUISI BARU
A.MACAM-MACAM PUISI BARU

1. DISTIKON
Distikon adalah sanjak 2 seuntai, biasanya bersajak sama.
Contoh :

Berkali kita gagal
Ulangi lagi dan cari akal

Berkali-kali kita jatuh
Kembali berdiri jangan mengeluh

(Or. Mandank)

2. TERZINA
Terzina adalah sanjak 3 seuntai.
Contoh :

Dalam ribaan bahagia datang
Tersenyum bagai kencana
Mengharum bagai cendana

Dalam bah’gia cinta tiba melayang
Bersinar bagai matahari
Mewarna bagaikan sari

Dari ; Madah Kelana
Karya : Sanusi Pane

3. QUATRAIN
Quatrain adalah sanjak 4 seuntai
Contoh :

Mendatang-datang jua
Kenangan masa lampau
Menghilang muncul jua
Yang dulu sinau silau

Membayang rupa jua
Adi kanda lama lalu
Membuat hati jua
Layu lipu rindu-sendu

(A.M. Daeng Myala)


4. QUINT
Quint adalah sanjak 5 seuntai
Contoh :

Hanya Kepada Tuan
Satu-satu perasaan
Hanya dapat saya katakan
Kepada tuan
Yang pernah merasakan

Satu-satu kegelisahan
Yang saya serahkan
Hanya dapat saya kisahkan
Kepada tuan
Yang pernah diresah gelisahkan

Satu-satu kenyataan
Yang bisa dirasakan
Hanya dapat saya nyatakan
Kepada tuan
Yang enggan menerima kenyataan

(Or. Mandank)

5. SEXTET
Sextet adalah sanjak 6 seuntai.
Contoh :

Merindu Bagia
Jika hari’lah tengah malam
Angin berhenti dari bernafas
Sukma jiwaku rasa tenggelam
Dalam laut tidak terwatas
Menangis hati diiris sedih

(Ipih)

6. SEPTIMA
Septima adalah sanjak 7 seuntai.
Contoh :

Indonesia Tumpah Darahku
Duduk di pantai tanah yang permai
Tempat gelombang pecah berderai
Berbuih putih di pasir terderai
Tampaklah pulau di lautan hijau
Gunung gemunung bagus rupanya
Ditimpah air mulia tampaknya
Tumpah darahku Indonesia namanya
(Muhammad Yamin)


7. STANZA ( OCTAV )
Octav adalah sanjak 8 seuntai
Contoh :

Awan
Awan datang melayang perlahan
Serasa bermimpi, serasa berangan
Bertambah lama, lupa di diri
Bertambah halus akhirnya seri
Dan bentuk menjadi hilang
Dalam langit biru gemilang
Demikian jiwaku lenyap sekarang
Dalam kehidupan teguh tenang

(Sanusi Pane)

8. SONETA
Soneta adalah bentuk kesusasteraan Italia yang lahir sejak kira-kira pertengahan abad ke-13 di kota Florance.

A. CIRI – CIRI SONETA :
a. Terdiri atas 14 baris
b. Terdiri atas 4 bait, yang terdiri atas 2 quatrain dan 2 terzina
c. Dua quatrain merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut octav.
d. Dua terzina merupakan isi dan merupakan satu kesatuan yang disebut isi yang disebut sextet.
e. Bagian sampiran biasanya berupa gambaran alam
f. Sextet berisi curahan atau jawaban atau kesimpulan daripada apa yang dilukiskan dalam ocvtav , jadi sifatnya subyektif.
g. Peralihan dari octav ke sextet disebut volta
h. Penambahan baris pada soneta disebut koda.
i. Jumlah suku kata dalam tiap-tiap baris biasanya antara 9 – 14 suku kata
j. Rima akhirnya adalah a – b – b – a, a – b – b – a, c – d – c, d – c – d
Contoh :

Gembala
Perasaan siapa ta ‘kan nyala ( a )
Melihat anak berelagu dendang ( b )
Seorang saja di tengah padang ( b )
Tiada berbaju buka kepala ( a )

Beginilah nasib anak gembala ( a )
Berteduh di bawah kayu nan rindang ( b )
Semenjak pagi meninggalkan kandang ( b )
Pulang ke rumah di senja kala ( a )

Jauh sedikit sesayup sampai ( a )
Terdengar olehku bunyi serunai ( a )
Melagukan alam nan molek permai ( a )

Wahai gembala di segara hijau ( c )
Mendengarkan puputmu menurutkan kerbau ( c )
Maulah aku menurutkan dikau ( c )

(Muhammad Yamin)

B. FUNGSI SONETA
Pada masa lahirnya, Soneta dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan curahan hati.
Kini tidak terbatas pada curahan hati semata-mata, melainkan perasaan-perasaan yang lebih luas seperti :
1. Pernyataan rindu pada tanah air
2. Pergerakan kemajuan kebudayaan
3. Ilham sukma
4. Perasaan keagamaan

C. SONETA DIGEMARI PARA PUJANGGA BARU
Faktor-faktor Soneta digemari oleh para Pujangga Baru antara lain :
1. Adanya penyesuaian dengan bentuk pantun ; yakni Octav dalam Soneta yang bersifat obyektif itu hampir sejalan dengan sampiran pada pantun.
Sedangkan sextet Soneta yang sifatnya subyektif itu merupakan isi pantun.
2. Baris-baris Soneta yang berjumlah 14 buah itu cukup untuk menyatakan perasaan atau curahan hati penyairnya.
3. Soneta dapat dipakai untuk menyatakan beraneka ragam perasaan atau curahan hati penyairnya.

D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SONETA DENGAN PANTUN
1. PERSAMAAN SONETA DENGAN PANTUN
Pantun dan Soneta sama-sama mempunyai sampiran atau pengantar dan isi atau kesimpulan.
2. PERBEDAAN SONETA DENGAN PANTUN
a. Soneta puisi asli Italia, Pantun puisi asli Melayu
b. Satu bait Soneta terdiri terdiri dari 14 baris, satu bait Pantun terdiri atas 4 baris
c. Soneta berima bebas, pantun berima a-b-a-b

Puisi Baru
di kala surya tenggelam
rahasia hatiku menanti kehadiranmu
menanti datangnya lagu cinta darimu
ditemani lilin-lilin kecil
bersama bintang malam
kuhanya berharap
kau menjadi penjaga hati bagiku
meski ku harus menghitung hari
menunggu waktu yang dinanti
meski tak kudapat kesempurnaan itu
namun ku akan slalu ingat kamu
dan tak mungkin menghapus jejakmu
kaulah sesuatu yang beda yang kumiliki
izinkan aku untuk jadi rahasia hatimu
aku takut kehilangan dirimu
kukan slalu menjaga hati ini
Sumber Tulisan:
http://id.wikipedia.org/wiki/Gurindam_12
http://ngakak.blogdetik.com/puisi-lama-dan-puisi-baru/
http://bit.ly/idfwyL

Cara Instal Bahasa Indonesia di BlackBerry

Sekarang anda bisa Download OTA Bahasa Indonesia ke BlackBerry Device anda.
Module Bahasa Indonesia diambil dari module official OS 9000/5.0.0.411 Bell Mobility

Download at your own risk!!! Kami tidak bisa jamin apakah module OTA ini akan support setiap jenis BlackBerry atau OS. Jika anda ingin yang terjamin, cari dan instal OS yang support Bahasa Indonesia (dari website operator Indonesia)

Caranya:
Restart BlackBerry Device anda setelah Download
Alamat download dan cara-cara selengkapnya baca di sini.
Download Multi Language Font Support BlackBerry lainnya

Cara mengubah tampilan fonts di BlackBerry pakai Font Collection BlackBerry v2.0

Blackberry OS Leaked & Official Collections

Daftar Situs untuk Download Blackberry Official OS Firmware


Check out BerryIndo Appstore. Get Official Applications for BlackBerry via BerryIndo seperti PhotoClub (edit image), AppLock (kunci files), Lock BBM (Kunci BBM), Extra Keys (tambah convenience keys), Tether (sebagai modem), Fancy Characters (emoticons), AddOnIs (calls blocker), FileScout (file, image manager, unzip file), MeterBerry (battery performance), BerryBuzz (custom led), BeejiveIM (chat facebook), Aerize Card Loader (save to memory card) FixMo Tools (utility), UnDelete (file recovery), UnRar (extract rar files), BerrySlider (slide to unlock), Documents To Go (buka microsoft office files), etc. termasuk Accessories and Battery for BlackBerry

Baca Info Selengkapnya

Info BlackBerry OS (Bahasa Indonesia)

BlackBerry OS adalah milik Sistem Operasi Mobile, yang dikembangkan oleh Research In Motion untuk perusahaan BlackBerry garis smartphone perangkat genggam. Sistem operasi menyediakan multitasking dan mendukung perangkat input khusus yang telah diadopsi oleh RIM untuk digunakan dalam handheld, khususnya trackwheel, trackball, dan yang paling baru, yang trackpad dan touchscreen.

Platform BlackBerry mungkin paling dikenal karena dukungan asli untuk email perusahaan, melalui MIDP 1.0 dan, baru-baru ini, sebuah subset dari MIDP 2.0, yang memungkinkan aktivasi nirkabel lengkap dan sinkronisasi dengan Microsoft Exchange, Lotus Domino, atau Novell GroupWise email, kalender, tugas, catatan, dan kontak, bila digunakan dengan [[BlackBerry Enterprise Server].] Sistem operasi juga mendukung WAP 1.2.

Pembaruan sistem operasi dapat secara otomatis tersedia dari operator nirkabel yang mendukung BlackBerry atas memuat perangkat lunak udara (OTASL) layanan. Pengembang pihak ketiga dapat menulis perangkat lunak menggunakan BlackBerry yang tersedia API kelas, meskipun aplikasi yang menggunakan fungsi tertentu harus digital ditandatangani.

Sementara RIM mengembangkan dan merilis versi update dari sistem operasinya untuk mendukung masing-masing perangkat, terserah kepada operator masing-masing untuk memutuskan jika dan ketika versi dilepaskan untuk para penggunanya. Pada April 2010 RIM mengumumkan BlackBerry OS baru versi 6.0, yang dirilis pada kuartal 3 2010.

Desas-desus dari 6,1 OS mulai tahun 2011 bersama dengan gambar perangkat lunak baru. Pada 2 Mei 2011, RIM kemudian mengumumkan sebagai BlackBerry OS 7. Ini akan dirilis pada musim panas 2011. RIM mengumumkan bahwa perangkat saat ini tidak akan diperbarui untuk BlackBerry OS 7 (Tidak Dukungan Perangkat Legacy). RIM juga mengumumkan rilis Touch BlackBerry Bold (Blackberry Bold 9930 & 9900) yang akan menjalankan Blackberry OS 7.


Baca Info Selengkapnya

Informasi Lengkap BlackBerry (Bahasa Indonesia)

BlackBerry adalah perangkat selular yang memiliki kemampuan layanan push e-mail, telepon, sms, menjelajah internet, messenger (Blackberry Messenger/BBM), dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan gadget canggih ini begitu fenomenal belakangan ini, sampai menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan Kanada, Research In Motion (RIM). Kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia.

Sejarah BlackBerry di Indonesia
 
BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Perusahaan Starhub merupakan pengejewantahan dari RIM yang merupakan rekan utama BlackBerry. Pasar BlackBerry kemudian diramaikan oleh dua operator besar lainnya di tanah air yakni Excelcom dan Telkomsel. Akibat tuntutan pemerintah Indonesia, Blackberry akhirnya membuka kantor perwakilan di Indonesia pada November 2010. 

Push E-Mail
Produk yang menjadi andalan utama dan membuat BlackBerry digemari di pasar adalah fitur email cepat (push e-mail). Produk ini mendapat sebutan email cepat karena seluruh email baru, daftar kontak, dan informasi jadwal (calendar) “ditampilkan” langsung ke dalam BlackBerry secara otomatis. 

Seperti yang telah disebutkan di atas mengenai keunggulan dari BlackBerry, yaitu push e-mail. Dengan push e-mail semua e-mail masuk dapat diteruskan langsung ke ponsel. E-mail juga sudah mengalami proses kompresi dan scan di server BlackBerry sehingga aman dari virus. Lampiran file berupa dokumen Microsoft Office dan PDF dapat dibuka dengan mudah. Sebuah e-mail berukuran 1 MB, jika diterima melalui push e-mail dapat menjadi 10 kb dengan isi yang tetap.

Pengguna tidak perlu mengakses Internet terlebih dulu dan membuka satu persatu e-mail yang masuk, atau pemeriksaan e-mail baru. Hal ini dimungkinkan karena pengguna akan terhubung secara terus-menerus dengan dunia maya melalui jaringan telepon seluler yang tersedia. Alat penyimpanan juga memungkinkan para pengguna untuk mengakses data yang sampai ketika berada di luar layanan jangkauan nirkabel. 

Begitu pengguna terhubung lagi, BlackBerry Enterprise Server akan menyampaikan data terbaru yang masuk. Kelebihan lainnya adalah kemampuan BlackBerry yang dapat menampung e-mail hingga puluhan ribu tanpa ada risiko hang, asalkan masih ada memori tersisa.

Chatting
BlackBerry juga bisa digunakan untuk chatting. Mirip dengan Yahoo Messenger yang bernama BlackBerry Messenger (BBM) yang berjalan melalui jaringan BlackBerry dengan memasukan nomor identitas unik dari setiap ponsel BlackBerry (PIN). Semua layanan BlackBerry ini dikenal sangat aman baik e-mail, chatting, maupun browsing. Untuk browsing Internet, data-data dari website sudah dikompresi sehingga lebih cepat dibuka.

Pesan Instan 
Fasilitas lain yang menjadi andalan BlackBerry adalah pesan instan. Yahoo Messenger, Google Talk dan Skype kini telah menjadi rekanan dengan BlackBerry. Teknologi terkini memang memungkinkan kita untuk “mengobrol” (chatting) di Internet melalui telepon genggam dan Personal Digital Assistant (PDA). Tetapi yang berbeda pada BlackBerry adalah proses instalasi lengkap yang bisa dilakukan nya melalui jaringan nirkabel.

Aplikasi Intar 
Melihat fenomena BlackBerry yang digemari masyarakat karena keunggulan fasilitas komunikasinya, membuat banyak perusahaan IT berkembang dan berlomba-lomba menciptakan aplikasi yang paling mutakhir untuk pengguna BlackBerry. Salah satu diantaranya adalah aplikasi Intar. Keunggulan lain juga hadir melalui teknologi kompresi yang menyebabkan biaya akses menjadi murah dan pemberitahuan jawaban pesan melalui tanda getar pada BlackBerry.

BlackBerry Connect 
Penggunaan BlackBerry semakin meluas dengan hadirnya fasilitas koneksi BlackBerry (BlackBerry Connect). Dengan BlackBerry Connect, pengguna tidak lagi harus menggunakan perangkat genggam BlackBerry untuk memanfaatkan BlackBerry Internet Solution. Pengguna hanya perlu menginstalasi BlackBerry Connect pada smartphone merek apapun yang dimiliki, kita bisa memanfaatkan BlackBerry Internet Solution.
Terdapat perbedaan dengan handset BlackBerry, di mana untuk handset non BlackBerry apabila aplikasinya membutuhkan koneksi GPRS/EDGE/3G maka koneksi akan dikenakan biaya GPRS sesuai operator. Jumlah email yang bisa diintegrasikan jika menggunakan HP BlackBerry adalah 10 email account dan jika menggunakan BlackBerry Connect tergantung memori HP.
Sistem Operasi
RIM menyediakan sistem operasi multi-tugas (multi-tasking operating system - OS) bagi BlackBerry yang memungkinkan penggunaan secara intens dari sebuah alat. OS menyediakan dukungan bagi MIDP 1.0 dan WAP 1.2. Versi sebelumnya memungkinkan sinkronisasi nirkabel melalui e-mail dan kalendar Microsoft Exchange Server, dan juga e-mail Lotus Domino. Sementara OS 4 yang terbaru merupakan pelengkap dari MIDP 2.0, dan memungkinkan aktivasi nirkabel lengkap dan sinkronisasi dengan e-mail, kalender, dan lain-lain.

Perangkat Lunak
BlackBerry menyediakan berbagai perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasi. Perangkat genggam BlackBerry terintegrasi pada sistem e-mail yang terorganisasi melalui paket perangkat lunak yang disebut BlackBerry Enterprise System (BES). 

BlackBerry Enterprise System 
(BES) 
BES dapat digunakan oleh jaringan e-mail yang berbasis Microsoft Exchange, Lotus Domino, dan Novell Group Wise. Khusus pada pengguna individu, mereka dapat menggunakan layanan e-mail nirkabel yang disediakan oleh provider tanpa harus menginstalasi BES. 

Para pengguna individu dapat menggunakan BlackBerry Internet Solution tanpa harus menginstalasi BES di smartphone mereka. BES memang ditujukan bagi pelanggan korporasi dengan cakupan usaha yang besar. Perangkat lunak ini mengintegrasikan seluruh smartphone BlackBerry pada suatu organisasi dengan sistem perusahaan yang telah ada. Keuntungan yang diperoleh adalah memperluas komunikasi nirkabel dan data perusahaan kepada pengguna aktif dengan cara yang aman.
BlackBerry Professional Software 
(BPS) 
BPS merupakan komunikasi nirkabel dan kolaborasi solusi bagi usaha kecil dan menengah. Ia menghadirkan berbagai fitur yang dibutuhkan karyawan, dalam sebuah paket yang mudah dipasang dan harga yang lebih murah.

BlackBerry Internet Service 
(BIS)
Perangkat lunak yang diperuntukkan bagi pengguna pribadi ini memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan smartphone dengan 10 akun e-mail yang berbasis Post Office Protocol (POP3) dan Internet Message Access Protocol (IMAP), menerima dan mengirim pesan instan, serta berselancar di internet. Dengan BIS, kita juga dapat membuka tambahan data (attachment) dalam bentuk excel, word, powerpoint, pdf, zip, jpg, gif dengan tingkat kompresi data yang tinggi.

BlackBerry Mobile Data System 
(BlackBerry MDS)
Sebuah aplikasi optimisasi pengembangan kerangka kerja untuk BlackBerry Enterprise Solution, menyediakan Anda sebuah alat pengembangan untuk membangun, menyebarluaskan, serta mengatur interaksi antara BlackBerry smartphone dan aplikasi perusahaan.
Jaringan Seluler

Smartphone BlackBerry dapat beroperasi pada berbagai jaringan seluler berikut, yaitu: 

CDMA2000 1X Ev-DO 
Jaringan CDMA2000 1X memungkinkan kita untuk memelihara koneksi jaringan nirkabel untuk layanan data. Jaringan ini menyokong layanan untuk data berkecepatan-tinggi, dirancang untuk komunikasi data di area luas serta menawarkan layanan suara berkualitas tinggi, didukung oleh Ev-DO (Evolution Data Optimized) atau Evolusi Optimalisasi Data. 

Operator CDMA di Indonesia yang sudah mengoperasikan jaringan CDMA2000 1X Ev-DO yakni Telkom Flexi, Mobile-8, dan Smart Telecom. Telkom adalah operator pertama di Indonesia yang mengoperasikan jaringan ini di Surabaya. Teknologi terakhir baru mencapai Ev-DO Rev 0 yang mana kecepatannya baru mencapai 2,4 Mbps sedangkan Smart Telecom dan Mobile-8 sudah mencapai kecepatan 3,1 Mbps.

GSM/GPRS/EDGE/UMTS 
Jaringan GSM/GPRS/EDGE/UMTS memungkinkan kita untuk memelihara koneksi virtual dengan jaringan nirkabel untuk layanan data. GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) dan UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) adalah sebuah jaringan paket yang bisa dipakai bergantian, dirancang untuk komunikasi data pada area luas. 

Sementara itu, GSM (Global System for Mobile Communications) memberikan layanan suara berkualitas tinggi. UMTS, atau biasa dikenal sebagai 3GSM, memberikan sinkronisasi suara dan fungsionalitas data, memberikan dukungan bagi perpindahan data dengan kecepatan tinggi.
Mike 
Jaringan Mike mengggunakan teknologi Digital Enhanced Network (iDEN) yang telah terintegrasi. Teknologi yang serba digital ini dirancang untuk menyediakan suara berkualitas tinggi serta transmisi yang berskala nasional

Mobitex dan Nextel
Jaringan Mobitex dan Nextel adalah jaringan yang dirancang untuk komunikasi data nirkabel pada area yang luas. Ia menyediakan cakupan yang luas dan penetrasi ke dalam gedung, pencarian data dengan mulus, pengiriman dan peneriman pesan dengan sangat cepat, serta layanan pesan tingkat lanjut yang dapat diandalkan.

Wireless Local Area
Wireless Local Area Networks (WLAN) beroperasi pada frekuensi yang tidak memiliki izin dan biasanya digunakan untuk mengalihkan kemacetan jaringan perusahaan di udara. Hal ini diperlukan untuk meminimalkan kebutuhan akan jaringan LAN yang tradisional. WLAN dirancang dengan tujuan agar departemen IT bisa mengatur jaringan nirkabel mereka sendiri, memungkinkan mobilitas internal bagi fasilitas yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan. Dengan adanya Voice over IP (VoIP), WLANs kini bisa digunakan untuk menghantarkan data maupun suara.

Model
 • Model Awal : 850, 857, 950, 957 
 • Model Monokrom berbasis Java : seri 5000 dan seri 6000 
 • Model Warna : seri 7200, seri 7500 dan seri 7700 
 • Model dengan kemudahan mengetik : seri 7100 
 • Model BlackBerry Modern : seri Huron (8800), termasuk BlackBerry Pearl (8100) dan BlackBerry Curve (8300) 
 • Model Terkini (2008- ..) : Seri Bold (9000), Pearl Flip (8220), Storm (9500), Javeline (8900), dan Gemini (8520) BlackBerry Bold 9700 dan BlackBerry storm II
 • Model terbaru adalah BlackBerry 9900, BlackBerry 9930

Umumnya BlackBerry dijual sepaket dengan nomor operator GSM seperti XL, Indosat,Axis dan Telkomsel. Dengan demikian, unit BlackBerry dikunci dengan tiga operator. Namun ada juga unit BlackBerry sebagai unit yang terpisah, alias sudah di-unlock sehingga bisa dipakai oleh seluruh operator. BlackBerry seperti ini berasal dari luar negeri.

Tipe BlackBerry di Indonesia.  

Tipe lama seperti 7290, 7730
Tipe baru seperti 81xx, 83xx, 87xx, dan 88xx series.
 • BlackBerry 81xx series (Pearl) memiliki varian 8100, 8110, dan 8120. 
 • BlackBerry 83xx series (Curve) yang ada di pasaran, misalnya BlackBerry 8300, 8310, dan 8320. BlackBerry 8300 hanya mempunyai kamera saja tanpa fitur tambahan lain. BlackBerry 8310 memiliki kamera dan GPS. BlackBerry 8320, yang merupakan tipe terlaris dari 83xx series, memiliki kamera dan WiFi.
 • BlackBerry 87xx series (3G). Terdiri dari BlackBerry 8700 dan 8707. Tipe ini adalah BlackBerry 3G yang pertama.
 • BlackBerry 88xx series (Huron), antara lain: BlackBerry 8800 dengan fitur GPS dan BlackBerry 8820 dengan GPS dan WiFi.
Tipe terbaru adalah BlackBerry 9000 (BlackBerry Bold).


CrackBerry 
Crackberry berasal dari kata crack yang berarti kokain dan kata Blackbery. Kemudahan yang dihadirkan dalam mengakses e-mail dan pesan instan membuat para pengguna seringkali tak bisa lepas dari BlackBerry. Efek yang dihasilkan membuat para pengguna tampak seperti orang yang kecanduan dengan BlackBerry. Crackberry pun menimbulkan kekhawatiran akan perubahan ritme kerja menjadi tidak sehat dan hilangnya keseimbangan hidup. Hal ini kemudian membuat beberapa pemerintahan negara membatasi bahkan melarang penggunaan BlackBerry. 

Di Kantor Imigrasi dan Kewarganegaraan Kanada, pejabat memerintahkan karyawan untuk mematikan alat dari jam 7 malam hingga 7 pagi, hari libur dan akhir pekan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan hidup karyawan. Pemerintah kemudian mengeluarkan panduan khusus dalam menangani kondisi darurat sehubungan pembatasan BlackBerry. Sementara di Perancis, muncul larangan bagi para menteri untuk menggunakan BlackBerry dengan alasan intelijen. Hal ini dapat dimengerti, mengingat di Inggris pemanfaatan BlackBerry telah meluas hingga ke pelacakan nomor-nomor kendaraan serta foto-foto pelaku kriminal.

Kontroversi
Pada Januari 2011, Blackberry dan Research In Motion (RIM), perusahaan induknya asal Kanada, menjadi topik utama di pemberitaan Indonesia, setelah Menkominfo Tifatul Sembiring mengultimatum untuk mencabut izin mereka di Indonesia karena tuntutan pemerintah untuk memblokir pornografi tidak dipenuhi.

Tuntutan lainnya yang tidak dipenuhi adalah pemindahan data center dari Kanada ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menkominfo menyatakan bahwa dengan kondisi data center tetap di Kanada, setiap tahun RIM berpotensi mendapat pemasukan sekitar Rp. 2 Triliun tanpa terkena pajak dari Indonesia. Desakan ini didukung banyak pihak, antara lain oleh Komisi Pemberantas Korupsi, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Ketua Umum International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Hasyim Muzadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Blackberry Murah
Pada hari Jum'at, 25 November 2011 sekitar dua ribu warga Jakarta rela antre di pelataran Pacific Place untuk mendapatkan BlackBerry Bellagio yang dijual dengan potongan hingga 50 persen. Kegiatan ini berlangsung ricuh. Akibatnya pengunjung terpaksa mendapatkan Blackberry dengan berdesak-desakan hingga pingsan.

Akibat insiden tersebut, polisi menangkap pihak pengelola Pacific Place dan Research In Motion (RIM) dan keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharuddin Djafar, mengatakan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kericuhan penjualan BlackBerry murah di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, berasal dari pihak produsen Blackberry yakni Research In Motion (RIM), berinisial TB dan manajer keamanan dari pihak pengelola Pacific Place berinisial M.


Baca Info Selengkapnya

Sejarah BlackBerry PlayBook (Bahasa Indonesia)

BlackBerry Playbook adalah sebuah komputer tablet yang dibuat oleh Research In Motion (RIM), perusahaan telekomunikasi terbaik asal Kanada dan juga dikenal pembuat ponsel pintar BlackBerry. Perusahaan mengindikasikan akan memberikan teknologi untuk perusahaan dan pengembang pada bulan Oktober 2010, dan merilisnya ke konsumen pada awal tahun 2011, menempatkan langsung dalam kompetisi dengan Apple iPad, iPad 2, dan menyingkirkan Android. 

Perusahaan juga mengumumkan sebuah sistem operasi baru, BlackBerry Tablet OS, OS yang dibuat berdasarkan QNX Neutrino, untuk berjalan di tablet. Perangkat dirilis untuk pembelian umum di Amerika Serikat pada April 19, 2011, dan awal angka penjualan dicatat bahwa sekitar lima puluh ribu (50.000) yang dijual pada hari peluncuran, dan beberapa analis memperkirakan RIM untuk menjual 500.000 unit selama kuartal pertama fiskal mereka berakhir Mei.

Sejarah 
Rumornya, dulu tablet ini diberi nama BlackPad dalam pers karena disamakan Apple, Inc. untuk bersaing dengan iPad, sempat beredar selama beberapa bulan sebelum pengumuman. Playbook pertama kali ditunjukkan publik pada 25 Oktober 2010 pada keynote hari pembukaan Adobe MAX 2010 Konferensi berdasarkan Ketua Umum Research in Motion Mike Lazaridis dan Adobe Systems CTO Kevin Lynch.

Di antara fitur itu menunjukkan integrasi yang erat dengan dan dukungan untuk aplikasi Adobe AIR dan dukungan penuh Flash. Menurut Lazaridis, "Kami tidak mencoba untuk ke internet untuk perangkat mobile tapi apa yang kami lakukan adalah membawa perangkat mobile untuk tingkat komputer desktop.". Lazaridis kemudian mengumumkan pada akhir presentasinya bahwa pengembang yang mendapatkan aplikasi Adobe AIR disetujui pada BlackBerry App World. Sejak saat itu, RIM menawarkan BlackBerry PlayBook secara gratis untuk para pengembang dan mencakup aplikasi WebWorks.
Fitur 
BlackBerry PlayBook mendukung hingga 1080p video playback. Playbook memiliki kamera depan 3 MP untuk video chatting melalui Wi-Fi dan kamera belakang 5 MP yang rekaman video 1080p dan mengambil gambar. Playbook memiliki resolusi 1024 × 600 WSVGA, 7-inch layar dan 3D grafik percepatan. Fitur berbagai sensor, termasuk giroskop, magnetometer, dan akselerometer. 

Playbook menggunakan prosesor yang dibuat oleh Texas Instruments, OMAP4430 BlackBerry PlayBook mendukung pemutaran video beresolusi tinggi (H.264, MPEG4, WMV), dan audio (MP3, AAC 5,1, 5,1 WMA pemutaran audio) format. Ini juga memiliki mikro-port HDMI untuk output video HDMI. Diantara Playbook, Apple iPad, & Xoom dari Motorola, pedoman datang dalam paling ringan di .9 LBS, dibandingkan dengan 1,33 & 1,59 LBS LBS, masing-masing.

Pada OS 2.0, PlayBook sudah dapat menjalankan sistem operasi Android dengan Android Player seolah terpisah dan tidak berada disatu tampilan, yakni Honeycomb dan Ice Cream Sandwich.

Baca Info Selengkapnya

iPhone 4S Mengenali Bahasa Indonesia

iPhone 4S sudah tiba di Indonesia. Salah satu aplikasi andalan di ponsel ini adalah Siri, semacam software asisten pribadi yang bisa diajak bicara. Sayangnya, jika diajak berbincang, Siri belum dapat memahami bahasa Indonesia.

Kelemahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Nuance Communication, perusahaan pengembang aplikasi dan peranti lunak asal Amerika Serikat dengan memperkenalkan aplikasi Dragon Search dan Dragon Dictation. Software Dragon Search dan Dictation ini memiliki sebagian kemampuan Siri untuk mengubah suara menjadi teks dan melakukan fungsi pencarian. Bedanya, kedua aplikasi ini dapat mengenali hahasa Indonesia serta puluhan bahasa dan dialek lainnya.

"Aplikasi ini memudahkan pengguna sekaligus dapat mempersingkat perintah hingga lima kali lebih cepat dibanding mengetik," ujar Stuart Sharpe, Senior Director Nuance Communication Asia Pasifik di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012. Dragon Dictation merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengubah pesan suara menjadi pesan teks dan dapat digunakan untuk mengirim SMS, e-mail, status Facebook, atau Twitter.

Aplikasi ini juga memiliki fitur Auto Save yang berfungsi menyimpan teks yang telah diucapkan bila terdapat telepon masuk saat pengguna tengah mendikte. Sementara Dragon Search adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian di Internet hanya dengan mengucapkan pertanyaan.

Dalam aplikasi ini terdapat fitur Dragon Search Carousel, semacam kolom berisi pilihan berbagai channel, seperti Google, Yahoo!, Twitter, iTunes, Wikipedia, dan YouTube. Dengan fitur ini, pengguna dapat mencari satu topik di berbagai channel hanya dengan mengklik tautan channel tanpa perlu berulang kali mengetik kata kunci.

Tempo sempat mencoba kedua aplikasi ini. Keduanya dapat mengenali banyak kata dengan baik. Hanya saja, aplikasi ini masih kesulitan mengenali beberapa kata dengan pengucapan yang mirip seperti "Bali" dan "kembali". Aplikasi ini sudah dapat mengenali kata slank yang sudah familiar sejak lama, seperti lebay, namun bahasa gaul yang muncul belakangan masih susah dikenali aplikasi ini. Untuk penulisan yang salah, pengguna dapat mengedit atau menambahkan kata yang telah disusun oleh aplikasi ini.

"Kosa kata di aplikasi ini akan terus diperbarui. Apabila ada satu kata yang sering diucapkan tapi tidak dikenali oleh aplikasi ini, sistem akan mencatatnya untuk ditambahkan," ujar Koh Chee Keong, Solutions Consultant Nuance Communication. Saat ini, aplikasi yang telah diluncurkan di 27 negara lain ini hanya tersedia untuk produk Apple, yaitu iPad, iPhone, dan iPod Touch yang menggunakan iOS 5. Saat ini keduanya dapat diunduh secara gratis di App Store.

Baca Info Selengkapnya

Informasi iPhone (Bahasa Indonesia)

iPhone adalah telepon genggam revolusioner yang diproduksi oleh Apple Inc. yang memiliki fungsi kamera, pemutar multimedia, SMS, dan voicemail. Selain itu telepon ini juga dapat dihubungkan dengan jaringan internet, untuk melakukan berbagai aktivitas misalnya mengirim/menerima email, menjelajah web, dan lain-lain. Antarmuka dengan pengguna menggunakan layar sentuh multi-touch (atau bisa juga disebut dengan layar sentuh kapasitif) dengan papan ketik virtual dan tombol.

Perkembangan iPhone
 • iPhone generasi pertama, mulai dipasarkan pada 29 Juni 2007 di AS dengan harga US$499 untuk model 4GB dan US$599 untuk model 8GB (tetapi dengan syarat harus kontrak dengan AT&T selama 2 tahun).
 • Generasi kedua, yang bernama iPhone 3G (karena disertai dengan fitur 3G) diluncurkan di berbagai negara pada 11 Juli 2008 dengan harga US$199 untuk model 8GB dan US$299 untuk model 16GB (tetapi dengan syarat kontrak dengan AT&T selama 2 tahun).
 • Generasi ketiga atau iPhone 3GS, diluncurkan pada tanggal 17 Juni 2009, dengan harga US$199 untuk model 16GB dan US$299 untuk model 32GB (tetapi dengan syarat kontrak dengan AT&T selama 2 tahun).
 • Generasi keempat atau iPhone 4, diluncurkan pada akhir Oktober 2010. Pada saat awal peluncuran, iPhone 4 dikabarkan memiliki banyak masalah khususnya dalam hal antena.
 • Generasi terbaru iPhone yaitu iPhone 4S telah dirilis pada akhir oktober 2011. Peluncurannya sangat ditunggu oleh para penggemar iPhone diseluruh dunia. Fitur yang dibawa iPhone 4S antara lain fitur suara (Siri), iMessage dan Smart Reminder (pengingat pintar). Namun kabar terbaru iPhone 4S memiliki beberapa bug (masalah) pada bagian baterai yang mudah drop.
 • Generasi selanjutnya iPhone 5 menurut isu yang ada akan di keluarkan pada tahun 2012, di duga akan mengalami perombakkan desain, iPhone generasi ini merupakkan iPhone terakhir yg di desain oleh Steve Jobs, pendiri apple sebelum meninggal.
Kamera yang terpasang memiliki resolusi 2 megapixel untuk generasi iPhone pertama dan iPhone 3G, dan 3,2 megapixel untuk iPhone 3GS. Namun, iPhone generasi pertama dan 3G tidak dapat merekam video. Tetapi dengan bantuan pihak ketiga yang banyak membuat aplikasi, hampir semua kekurangan tadi dapat diatasi. Selain itu telepon ini juga memiliki perangkat lunak yang dapat mengunggah foto. 

iPhone dapat memainkan video, sehingga pengguna dapat menonton televisi atau film. iPhone memiliki lebih dari 425 ribu aplikasi yang dijual di iTunes di computer, maupun di Apps Store langsung di iPhone. Para pengguna iPhone bahkan dapat langsung membeli dan mengunduh aplikasi yang dijual di Apps Store, asalkan tidak melebihi 10MB. Sistem operasi iPhone adalah versi ringan Mac OS X tanpa berbagai komponen yang tidak diperlukan. Sistem operasi ini memakan ruang kurang lebih sebanyak 250MB. Sistem operasi dapat diupdate berkala melalui iTunes secara gratis.

Baca Info Selengkapnya

Informasi Populer

Informasi LN

Informasi DN

Informasi Ragam

Informasi Lengkap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Gunakanlah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini untuk mengecek kosakata baku!
Buku Pelajaran Elektronik Online
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas

BSE MAHONI BSE MAHONI